Användningsexempel för oförlorbara SAVETIX®-skruvar

Användningsexempel för oförlorbara Savetix®-skruvar
Användningsexempel för oförlorbara Savetix®-skruvar

Användningsexempel för oförlorbara Savetix®-skruvar
Användningsexempel för oförlorbara Savetix®-skruvar

Användningsexempel för oförlorbara Savetix®-skruvar
Användningsexempel för oförlorbara Savetix®-skruvar

cover with captive screws
captive screws

captive screws
captive screws

Captive screw machine
Captive screw machine

Captive screw Blech
Captive screw Blech

Ytterligare användningsexempel för oförlorbara SAVETIX®-skruvar

Som exempel beskrivs här hur oförlorbara skruvar kan användas på ett komplett skydd för en monteringslinje.
Som exempel beskrivs här hur oförlorbara skruvar kan användas på ett komplett skydd för en monteringslinje.

Savetix® - oförlorbara skruvar
Separata skyddsgallerelement som fästs ett och ett vid stolparna med skarvjärn.
Savetix® - oförlorbara skruvar
För att kunna använda denna enkla konstruktion även i fortsättningen, används nu skruvar med Savetix-brickor, se foton, och på så sätt uppfylls kraven i det nya maskindirektivet.


Savetix-bricka efter att skruven har dragits åt, deformerad så att skruven är oförlorbart fäst vid skarvjärnet på skyddsgallret

Savetix® - oförlorbara skruvar
Savetix® - oförlorbara skruvar

Savetix® - oförlorbara skruvar
Savetix® - oförlorbara skruvar


Användningsexempel för Savetix® oförlorbara skruvlåsningar på ett skyddsgaller

Savetix® - oförlorbara skruvar
Savetix® - oförlorbara skruvar

Savetix® - oförlorbara skruvar
Savetix® - oförlorbara skruvar

Savetix® - oförlorbara skruvar
Savetix® - oförlorbara skruvar

Savetix® - oförlorbara skruvar
Savetix® - oförlorbara skruvar

upp